…εύκολες εναλλακτικές

Μπορεί να ξεπεραστεί η αναβλητικότητα;