Ο διάλογος έχει πεθάνει;

Ο διάλογος έχει πεθάνει;